เอกสารประกอบการบรรยาย ภก.ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

หลักสูตร  กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2557

ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพฯ


ประกอบด้วย

1 AEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.pptx

ดาวน์โหลด

 

2 สิ่งที่จะเกิดใน AEC SME.pptx

ดาวน์โหลด


3 AEC SME ไทยได้หรือเสีย

ดาวน์โหลด


4 AEC เตรียมความพร้อม

ดาวน์โหลด


5 การศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด


6 กลยุทธ์การเจาะตลาด

ดาวน์โหลด


7 AEC ฐานการผลิตร่วม

ดาวน์โหลด


8 การเปิดเสรีการค้าบริการของไทย

ดาวน์โหลด 


9 โลจิสติกส์

ดาวน์โหลด